Melba, Nellie - Ensemble With Signature & Photo As Ophelia. - (2198)